Eiere

På vegne av eierne AS Eidefoss Og Hafslund E-CO har Hafslund E-CO bygget Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland.

A/S Eidefoss er eid av kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom, som hver har en 20 prosent eierandel. Selskapet eier og driver fire kraftverk med en samlet årlig produksjon på ca. 365 GWh. Selskapet har 73 ansatte og hovedkontor i Vågåmo.

Om Hafslund E-CO

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Selskapet har over 400 ansatte, drifter en produksjon på ca. 21 TWh og eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold.

Hafslund E-CO eier 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Norges største nettselskap, Elvia, med om lag 900 000 kunder, og virksomheter som driver med bredbånd, strømsalg og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund E-CO for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sine felt.

Hafslund E-CO har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.