Eiere

En utbygging i Nedre Otta vil bli gjennomført i samarbeid mellom A/S Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva Energi. 

A/S Eidefoss er eid av kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom, hver med 20 prosent eierandel. Selskapet eier og driver fire kraftverk med en samlet årlig produksjon på ca. 365 GWh. Selskapet har 73 ansatte og hovedkontor i Vågåmo.

Eidsiva Energi AS er den største aktøren innen produksjon, overføring og salg av fornybar energi i Hedmark og Oppland. Konsernet er Innlandets største industriselskap med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner, 1100 ansatte, en årlig vannkraftproduksjon på ca. 3,8 TWh og 22 000 kilometer med strømnett (linjer og kabler).

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 9,7 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 500 000 husstander. Produksjonskapasiteten er ca. 2 800 MW.