Dagens situasjon

Otta elv er et dominerende landskapselement i Ottadalen og er preget av tidligere kraftutbygging. I nedbørsfeltet ovenfor Eidefossen er det fire etablerte reguleringsmagasiner og to overføringer. Dette gir en høy vintervannføring i Otta elv; ca. 50 m3/s mot ”normalt” 15-20 m3/s. I nedbørfeltet er det også sju kraftverk, inklusive Eidefossen kraftverk, med en total årlig produksjon på ca. 1 200 GWh. Otta elv innenfor influensområdet er også sterkt preget av infrastruktur på begge sider av elva.