Kontaktinformasjon

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Nedre Otta kraftverk. Spørsmål kan rettes til:

Pål Røssum
Prosjektleder
E-post: pal.rossum@eidsivaenergi.no
Tlf: 911 31 473

Kjell Arne Røislien
Disiplinleder elektro
E-post: kjell.arne.roislien@eidsivaenergi.no
Tlf: 970 12 772

Rune Østensen
Disiplinleder maskin
E-post: rune.ostensen@eidsivaenergi.no
Tlf: 924 23 327

Tore Hamre
Eiendomsansvarlig
E-post: tore.hamre@eidsivaenergi.no
Tlf: 482 01 442