Kontaktinformasjon

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Nedre Otta kraftverk. Spørsmål kan rettes til:

Pål Røssum
Prosjektleder
E-post: pal.rossum@eidsiva.no
Tlf. 911 31 473

Kjell Arne Røislien
Disiplinleder elektro
E-post: kjell.arne.roislien@eidsiva.no
Tlf. 970 12 772

Vidar Nylund
Disiplinleder maskin
E-post: vidar.nylund@eidsiva.no
Tlf. 924 23 327

Tore Hamre
Eiendomsansvarlig
E-post: tore.hamre@eidsiva.no
Tlf. 482 01 442

Ragnhild Abrante
Kommunikasjonssjef
E-post: ragnhild.abrante@eidsiva.no
Tlf. 959 81 387