Flytting av utløp

Utbygger har i brev til NVE av desember 2013 meddelt at vi er «innstilt på å flytte utløpet noen titalls metter oppover i Grindhølen slik at det fortsatt vil være mulig å hoppe fra skrenten.»

Etter nærmere undersøkelser har vi kommet fram til at vi kan flytte utløpet ovenfor Grindhølen, til et område ca. 300 m lenger opp i elva. Dette er en løsning som utbygger kan være fortrolig med, og som vi også håper raftingselskapene synes om.