Flytting av utløp

I et brev til NVE i desember 2013 har utbygge meddelt å flytte utløpet noen titalls meter oppover i Grindhølen, slik at det fortsatt vil være mulig å hoppe fra skrenten.

Etter nærmere undersøkelser vi utbygger kommet frem til at utløpet kan flyttes ovenfor Grindhølen til et område ca. 300 meter lenger opp i elva. Dette er en løsning som utbygger kan være fortrolig med, og som forhåpentligvis passer raftingselskapene.