Utbygging av Nedre Otta kraftverk

cropped-skjermbilde31.jpg

På vegne av Eidefoss, E-CO og Eidsiva bygger Eidsiva Vannkraft AS Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Kraftverkets eiere er AS Eidefoss (50 prosent), E-CO Energi (27 %) og Eidsiva Energi AS (23 %).

Med de to vertskommunene, Vågå og Sel, er det inngått utbyggingsavtaler der hver av kommunene skal motta 5 millioner kroner som skal brukes til avbøtende tiltak. I tillegg vil hver av kommunene ha en evigvarende rett til 3 % av kraftproduksjonen fra Nedre Otta kraftverk.