Utbygging av Nedre Otta kraftverk

cropped-skjermbilde31.jpg

På vegne av Eidefoss og Hafslund E-CO bygger Hafslund E-CO Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Innlandet fylke. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Kraftverkets eiere er AS Eidefoss (50 prosent) og Hafslund E-CO (50 prosent).

Det er inngått utbyggingavtaler med de to vertskommunene, Vågå og Sel, som mottar 5 millioner kroner til avbøtende tiltak. I tillegg vil hver av kommunene ha en evigvarende rett til 3 prosent av kraftproduksjonen fra Nedre Otta kraftverk.